Pierwsza pomoc

Koło zainteresowań – „PIERWSZA POMOC”.
Prowadzący :
ratownik medyczny Pan Adam Dawgiałło
Pani Magdalena Sarnacka
Uczniowie:

Magdalena Bielińska,
Andrzej Dzik ,
Leszek Dzik ,
Zuza Klinicka ,
Nikol Szamyrło,
Natalia Teleon ,
Natalia Waśniewska
Spotkania: środa 16-17:30
Celem naszych spotkań jest:
Przyswojenie przez uczniów wiedzy w zakresie podstaw anatomii człowieka, najczęstszych chorobach i ich objawach.
Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania ratownicze.
Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.