Wolontariat

KOŁO WOLONTARIATU rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018.
Opiekunami koła są:

W wolontariacie biorą udział wszyscy chętni uczniowie Ośrodka.
W roku szkolnym 2021/2022 jest … wolontariuszy i są to:
M
Przed każdą akcją odbywa się spotkanie i omówienie, a po jej zakończeniu podsumowanie.
Korzyści dla uczniów:
– rozbudzanie wrażliwości – empatii,
– rozwijanie samodzielności i samoświadomości,
– integracja ze środowiskiem słyszących,
– praca wolontariacka pozwala poczuć się użytecznym, zdobyć uznanie, wdzięczność.
Korzyści dla Ośrodka:
– promocja Ośrodka,
– praca na rzecz Stowarzyszenia ” Pokonać ciszę” działającego w Ośrodku, z którego zebrane pieniądze przeznaczane są na cele statutowe stowarzyszenia, w tym dofinansowanie wyjazdów edukacyjno-rehabilitacyjnych uczniom SOSW dla Dzieci Niesłyszących,
– integracja uczniów, rodziców i nauczycieli podczas akcji charytatywnych.
Korzyści dla środowiska:
– wspieranie akcji charytatywnych olsztyńskich fundacji,
– wspieranie akcji ogólnopolskich.
W ciągu trzech lat nawiązaliśmy współpracę z:
– Społecznym Komitetem Charytatywnym ” Obiadek”- kwesta w Warmia Tower na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Rodzinie ” Arka”,
– Fundacją ” Przyszłość dla Dzieci”- zbieranie nakrętek, udział w akcjach „Gwiazdka z Przyszłością'”,  Kilometry Dobra”, ” Święta z Fundacją Pachną Dobrem”,
– Fundacja ” Mam Marzenie” – włączenie się w ogólnopolską akcję „Dzień Pluszowego Misia” zbieranie maskotek, gier  dla podopiecznych oddziałów szpitalnych,
– WOŚP – kwestowanie: Stare Miasto, Galeria Warmińska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, impreza zamknięta w Ośrodku „Głusi dla orkiestry”.
– Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wda Słuchu „Pokonać ciszę” – akcja „Decydujesz, pomagamy” – kwestowanie w Tesco, przygotowanie świątecznych dekoracji na kiermasze oraz kwestowanie na nich.
– Posadzenie symbolicznego drzewa w parku „Za Torami Pod Lipami”.
– Akcja „Znicz” – zorganizowanie zbiórki zniczy, porządkowanie zapomnianych grobów na olsztyńskich cmentarzach.

– Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wolontariat – Potrafię Pomagać” – w kategorii klas I-III, zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnienie dla wolontariuszki ze szkoły branżowej.
– Wzmianka o współpracy Koła Wolontariatu z Fundacją „Przyszłość dla Dzieci” – artykuł w Gazecie Olsztyńskiej z dnia 10 grudnia 2019r.