Ważne linki

Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Strony poświęcone problematyce osób z wadą słuchu
» Głusi.pl
» Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
» Organizacja Niesłyszących-Słabosłyszących Internautów
» Polski Związek Głuchych
» Świat SłaboSłyszących
Strony poświęcone zagadnieniom związanym z oświatą, edukacją
» Kuratorium Oświaty w Olsztynie
» Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Serwis Edukacyjny Profesor
» Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa>
» Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wszystko o implantach ślimakowych
» Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu
» Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
» Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”
Portale regionalne
» Miasto Olsztyn
» Urząd Miasta Olsztyn
» Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
» Portal Warmii i Mazur