Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Przewodnicząca:
Beata Jabłońska

 
Z-ca Przewodniczącej:
Agnieszka Supyrnowicz

 Sekretarz:
Magdalena Madejska

 
Skarbnik:
Agnieszka Przybyła

 
Członkowie Rady: 
Paulina Dybcio
Małgorzata Guzowska