Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/21

Plan organizacji roku szkolnego 2020/2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

I semestr – terminy pracujących weekendów
II semestr – terminy pracujących weekendów

I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA, ORGANIZACJI PRACY I OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I  WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH W SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19
II.PROCEDURY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY W INTERNACIE143890080
Dokumenty do pobrania obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
1. UPOWAŻNIENIE – dotyczy odbioru ucznia przez osobę upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
2.PROŚBA – dotyczy sprawowania kontroli nad przyjmowaniem leków (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
3.OŚWIADCZENIE – dotyczy samodzielnych wyjść poza Ośrodek (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
4. OŚWIADCZENIE – dotyczy samodzielnych dojazdów do Ośrodka oraz powrotu do domu (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
5. WNIOSEK O DOWÓZ DZIECKA DO SZKOŁY
6. OŚWIADCZENIE DO ZAPEWNIENIA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI  Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI UCZNIA.
7.ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA JEŻELI ZAISTNIEJE TAKA KONIECZNOŚĆ, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH.
8.OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY ZAWODOWEJ
9. OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
10.OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA(dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
11. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
12. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
13. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ