Świetlica

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż ważność karty zgłoszeniowej  dziecka do świetlicy szkolnej wygasa z końcem danego roku szkolnego, dlatego przypominam o konieczności ponownego złożenia deklaracji na nowy rok szkolny 2021/2022 (zał. nr 5).
Karty zgłoszeniowe oraz przydatne oświadczenia można pobrać ze strony naszego Ośrodka.
Wypełnione dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres:  oswnies@poczta.onet.pl ,  pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w godzinach od 8:00 do 15:00, w dniach pracy placówki.
Ze względu na okoliczności w jakich wszyscy się znajdujemy, gorąco zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej.
Wicedyrektor d.s. opieki i wychowania – Krystyna Skuratkozał. 1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020 – 2021.
zał 2. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

zał. 3. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
zał. 4. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

zał.5 DEKLARACJA KORZYSTANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ