Pracownicy i emeryci

REGULAMIN ZFŚS z załącznikami.

 

Uwaga !!!
Zakupione zostały kupony do kina HELIOS (2 bilety na osobę) i vouchery w wysokości 100 zł na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe „KUP BILECIK”. Osoby chętne proszone są o dokonanie płatności przelewem (oczywiście w zależności od progu podatkowego)
na nr rachunku 78 1020 3541 0000 5402 0291 5759.
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ: VOUCHERY/KINO
Progi podatkowe podane są w  załączniku nr 3 – tabela dopłat w REGULAMINIE ZFŚS.

Bilety do odbioru do końca marca 2020.
Szczegółowe informacje w sekretariacie Ośrodka.
Warunkiem otrzymania  świadczeń z ZFŚS jest dostarczenie osobiście bądź listownie decyzji emerytalnej dotyczącej waloryzacji z ZUS do końca kwietnia 2020r.
UWAGA!!!

Wnioski o zapomogę zdrowotną dla pracowników i emerytów można składać do 20.11.2020 r w sekretariacie Ośrodka.
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej  w formie  zapomogi losowej  pdf
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej  w formie  zapomogi losowej doc.
Uchwała_XI_99_07_Olsztyn_Pomoc zdrowotna_nauczyciele
uwaga
InformacjeKARTA_melomana_i_teatromana dostępna jest w sekretariacie Ośroda i zachęcamy do korzystania.