Komunikaty dla Rodziców, Opiekunów

Możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających >>> otwórz

21 lipca 2021r.

Spotkanie Ministra Edukacji i Nauki z przedstawicielami Instytutu Praw Głuchych.
Dziś, 16 lipca br. w gmachu MEiN minister Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami Polskiego Instytutu Praw Głuchych. Rozmowa dotyczyła edukacji dwujęzycznej w szkołach, kwalifikacji nauczycieli oraz tłumaczenia podręczników na polski język migowy. >>> otwórz

16 lipca 2021r.

Przygotowanie systemu do nowego roku szkolnego 2021/2022 – komunikat techniczny
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 2-8 sierpnia br. zaplanowana została wakacyjna przerwa techniczna, w trakcie której przeprowadzona zostanie aktualizacja oraz przygotowanie systemu Synergia do nowego roku szkolnego. W tych dniach serwis będzie niedostępny.
Podczas przerwy technicznej przygotujemy dla Państwa nową bazę danych na rok szkolny 2021/2022. Będzie ona zawierała wszystkie dane związane ze strukturą szkoły (klasy, uczniowie, nauczyciele itd.), natomiast wszystkie dane związane z dziennikiem lekcyjnym (oceny, nieobecności, realizacje lekcji itd.) zostaną z niej usunięte.
Dodatkowo uruchomimy dla Państwa kopię bazy danych z roku szkolnego 2020/2021 zawierającą wszystkie wymagane przez rozporządzenie dane do eksportu dzienników. Do końca września br. możliwe będzie wprowadzanie w niej zmian oraz generowanie dzienników do formatu XML za rok szkolny 2020/2021 – jest to czynność obowiązkowa, jeżeli szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej.
Zwracamy przy tym uwagę, że pliki dzienników wyeksportowanych do formatu XML, które są zgodne z aktualnymi przepisami prawa, zawierają mniej danych niż pliki, z których Państwo do tej pory korzystali. Dlatego zachowaliśmy możliwość eksportu bazy danych wg poprzedniej wersji – możecie Państwo eksportować i archiwizować dane na dwa sposoby.
Proszę pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem proces archiwizacji dzienników poszczególnych klas powinni Państwo zakończyć do 10 września br. i powinien on być zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

14 lipca 2021r.

Dobry start. Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu. Rok 2021 przyniósł zmiany w programie „Dobry start” – teraz wnioski o świadczenie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Dobry start  >>> otwórz

5 lipca 2021r.