Rekrutacja

O przyjęcie do Szkół w Ośrodku uczniowie mogą ubiegać się przez cały rok.
W roku szkolnym 2021/2022 osoby z wadą słuchu zapraszamy do nauki w:
– Przedszkolu Miejskim nr 7
– Szkole Podstawowej nr 17
– Liceum Ogólnokształcącym nr 14
– Szkole Branżowej I Stopnia – kucharz, fotograf
– Szkole Policealnej nr 1
– oraz na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – WWRD.
W naszym Ośrodku zapewniamy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu:
– opiekę całodobową,
– opiekę w świetlicy szkolnej.