REKRUTACJA

O przyjęcie do Szkół w Ośrodku uczniowie mogą ubiegać się przez cały rok.
W roku szkolnym 2020/2021 osoby z wadą słuchu zapraszamy do nauki w:
– Przedszkolu Miejskim nr 7
– Szkole Podstawowej nr 17
– Liceum Ogólnokształcącym nr 14
– Szkole Branżowej I Stopnia – kucharz, fotograf
– Szkole Policealnej nr 1

Pobierz dokumenty:
Zasady_rekrutacji
Załącznik nr 2 o przetwarzaniu danych osobowych
Wniosek o wydanie skierowania
Podanie_Przedszkole
Podanie_SP
Podanie_LO
Podanie_Branżowa_Szkoła_I_st
Podanie Szkoła Policealna
Wniosek WWRD