Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Warunkiem otrzymania  świadczeń z ZFŚS jest dostarczenie osobiście, listownie bądź mailowo decyzji emerytalnej dotyczącej waloryzacji z ZUS i dostarczenie oświadczenia o dochodach za rok bieżący. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie  proszone są o przesłanie ww dokumentów i/lub zał. nr 1 lub 2. do końca kwietnia każdego roku.

Regulamin ZFŚS z załącznikami (od 2021r.) >>> plik do pobrania

Regulamin ZFŚS z załącznikami (od 2019r.) >>> plik do pobrania