4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 Specjalna

Trzyletnia BRANŻOWA SZKOŁA i STOPNIA kształci absolwentów SP, posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różne metody pracy i komunikacji.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie Ośrodka w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.
Praktyki prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.