3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jeśli jesteś RODZICEM
Chcesz zapytać…
Masz problem…
Potrzebujesz pomocy…
Chcesz o czymś powiedzieć… 🙂

W roku szkolnym 2020/2021:

godziny pracy pedagogów szkolnych

Aleksandra Szostak
PONIEDZIAŁEK            
WTOREK                        
ŚRODA                          
CZWARTEK                   
PIĄTEK   

Elżbieta Langowska
PONIEDZIAŁEK             
WTOREK                      
ŚRODA                                 
CZWARTEK                  
PIĄTEK    

godziny pracy psychologa szkolnego

PONIEDZIAŁEK           
WTOREK                     
ŚRODA                      
CZWARTEK               
PIĄTEK   

godziny pracy logopedy

PONIEDZIAŁEK           
WTOREK                     
ŚRODA                      
CZWARTEK               
PIĄTEK