1. Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka
mgr Jolanta Lubkiewicz

 
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr Ewa Miller

 
Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania
mgr Krystyna Skuratko