4. Administracja i obsługa

PRACOWNICY OŚRODKA
Ból Jacek

Chmielewski Wojciech
Cieślak Janusz
Dębska Bożena
Dzikowska Joanna
Girguś Małgorzata
Jodakis Grażyna
Kośka Katarzyna
Knothe Beata
Łabus Katarzyna
Madejczyk Andrzej
Malinowska Marlena
Mickiewicz-Loda Monika
Mroczek Grzegorz
Marczuk Jan
Olewniczak Wioletta
Raszkowska Izabela
Rodziewicz Teresa (zastępstwo)
Strojek Krystyna
Szostak Bogusława
Tomaszczyk Wioletta
Zienkiewicz Grażyna