Pracownicy i emeryci

Warunkiem otrzymania  świadczeń z ZFŚS jest dostarczenie osobiście, listownie bądź mailowo decyzji emerytalnej dotyczącej waloryzacji z ZUS i dostarczenie oświadczenia o dochodach za 2021.
Osoby, które chcą otrzymać świadczenie  proszone są o przesłanie ww dokumentów i/lub zał. nr 1 lub 2. do końca kwietnia 2021.

REGULAMIN ZFŚS Z ZAŁĄCZNIKAMI 2021

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej  w formie  zapomogi losowej  pdf
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej  w formie  zapomogi losowej doc.
Uchwała_XI_99_07_Olsztyn_Pomoc zdrowotna_nauczyciele

REGULAMIN ZFŚS z załącznikami 2020.