ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2020R.W SPRAWIE COVID-19