DODATKOWE WYTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z UMOŻLIWIENIEM OPIEKI UCZNIOM KLAS I-III

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

Aktualności

INFORMACJA DLA DYREKTORÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

2020-10-13 23:16:36
jolanta-bedra

10

DARMOWE SZKOLENIA ON-LINE DLA NAUCZYCIELI

2020-08-20 14:18:12
jolanta-bedra

10

| | | Next → |