ROK CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE

03.12.2015r. odbył się konkurs czytelniczy dla kl. V-VI SP pod hasłem Tadeusz Kubiak dzieciom – Gdy zapadnie noc. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przeczytanie wiersza Tadeusza Kubiaka Gdy zapadnie noc. Uczniowie pisali testy zawierające pytania zamknięte i otwarte, w których musieli wykazać się znajomością tekstu poetyckiego oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Organizatorami konkursu były p. Małgorzata Bartniczuk i p. Sylwia Karpiniak- Matuszewska.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce:   Agata Ostrowska

| | | Next → |