Krąg Ekologów

Program „Jestem przyjacielem przyrody”, powstał z myślą o uczniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie, którzy poprzez edukację środowiskową wprowadzani zostaną  w świat przyrody, poznają jej piękno i wpływ na życie człowieka.
Jestem przyjacielem przyrody, program 2019-2020

   

| | | Next → |