Warsztaty dla Rodziców

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z RODZICAMI

PRZEPROWADZANYCH PRZEZ PEGADOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

 

Lp. Temat zajęć Termin zajęć Osoba prowadząca
1 Poprawna komunikacja: aktywne słuchanie, komunikat „ja”, asertywność 27.10.2017 r.

godz. 11:30-12:30

 

Joanna Sadżuga

2 Uzależnienia XXI wieku. Moje dziecko a używki (papierosy, alkohol, narkotyki dopalacze, smartfony, cyberprzemoc, agresja elektroniczna) 24.11.2017 r.

godz. 11:30-12:30

 

 

Łukasz Zubkiewicz

3 Style uczenia się. Metody i techniki pamięciowe. Motywowanie dziecka do systematycznej nauki 15.12.2017 r.

godz. 11:30-12:30

 

Aleksandra Szostak

4 „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. (Praktyczne porady) 19.01.2017 r.

godz. 11:30-12:30

Joanna Sadżuga
5 Stres- jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem? 23.02.2017 r.

godz. 11:30-12:30

Łukasz Zubkiewicz
6 Budowanie pozytywnej samooceny dziecka. Planowanie, wyznaczanie celów. 30.03.2017 r.

godz. 11:30-12:30

 

Joanna Sadżuga

7 Organizacja czasu wolnego dziecka. 27.04.2017 r.

godz. 11:30-12:30

Aleksandra Szostak

 

 

 

Aktualności

Rok dla Niepodległej

2018-04-15 18:11:37
ania_ni

18

Warsztaty logopedyczne

2017-11-28 17:09:24
ania_ni

18

Warsztaty logopedyczne dla rodziców

2017-11-16 19:23:09
ania_ni

18

Konkurs czytelniczy dla kl. I – II SP

2017-04-11 10:50:10
ania_ni

18

Informacja dla Rodziców

2019-04-03 18:38:39
ania_ni

10