Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

PREZYDIUM:

Przewodnicząca
Beata Jabłońska

Z-ca Przewodniczącej
Agnieszka Supyrnowicz

Sekretarz
Magdalena Madejska

Skarbnik
Agnieszka Przybyła

CZŁONKOWIE RADY:

Anna Jachowicz
Kamila Jefmańska
Agnieszka Magun

Aktualności

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!

2020-05-14 20:34:08
jolanta-bedra

10

| | | Next → |