Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

PREZYDIUM:

Przewodnicząca
Beata Jabłońska

Z-ca Przewodniczącej
Agnieszka Supyrnowicz

Sekretarz
Magdalena Madejska

Skarbnik
Agnieszka Przybyła

CZŁONKOWIE RADY:

Anna Jachowicz
Kamila Jefmańska
Agnieszka Magun

Aktualności

Informacja dla Rodziców

2019-04-03 18:38:39
ania_ni

10

| | | Next → |