Dokumenty do pobrania

143890080Dokumenty do pobrania obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
1. UPOWAŻNIENIE – dotyczy odbioru ucznia przez osobę upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)

2.PROŚBA – dotyczy sprawowania kontroli nad przyjmowaniem leków (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
3.OŚWIADCZENIE – dotyczy samodzielnych wyjść poza Ośrodek (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
4. OŚWIADCZENIE – dotyczy samodzielnych dojazdów do Ośrodka oraz powrotu do domu (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
5. WNIOSEK O DOWÓZ DZIECKA DO SZKOŁY
6. OŚWIADCZENIE DO ZAPEWNIENIA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI  Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI UCZNIA.
7. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA JEŻELI ZAISTNIEJE TAKA KONIECZNOŚĆ, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH.
8. OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY ZAWODOWEJ
9. OBOWIĄZKOWE
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA  (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
10. OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA (dotyczy uczniów mieszkających w internacie)
11. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
12. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
13. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Aktualności

| | | Next → |