Świetlica

Plan pracy świetlic w roku szkolnym 2019/2020.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DEKLARACJA KORZYSTANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Aktualności

| | | Next → |