5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 – Kucharz

Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach Kucharz kształci absolwentów gimnazjum, posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różne metody pracy i komunikacji.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie Ośrodka w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach oraz nowoczesnej kuchni Ośrodka.
Praktyki prowadzi wysoko wykwalifikowany nauczyciel prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.

Aktualności

Zielona Szkoła Pieniny 2018

2018-05-28 18:05:31
ania_ni

18

Zielona Szkoła

2017-06-05 20:54:39
ania_ni

18

Zielona Szkoła w Warszawie

2016-06-08 21:31:51
ania_ni

10

Top