6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 – Kucharz, Fotograf

Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach Kucharz i Fotograf kształci absolwentów gimnazjum, posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różne metody pracy i komunikacji.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach oraz nowoczesnej kuchni Ośrodka.
Praktyki prowadzi wysoko wykwalifikowany nauczyciel prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.