1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej placówce, są organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Z bezpłatnych zajęć WWRD może skorzystać każde dziecko, które posiada „Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju” wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Im wcześniej postawi się diagnozę, im wcześniej podejmie działania stymulujące rozwój dziecka, tym rokowania są lepsze. Przemawia za tym fakt wyjątkowo dużej plastyczność centralnego układu nerwowego małego dziecka. Wczesne wspomaganie akcentuje osiągnięcia rozwojowe dziecka i pozwala na wskazanie jego mocnych stron.
Na początku terapii, zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach, następnie opracowuje indywidualny program terapeutyczny oraz monitoruje jego postępy. Nasz zespół tworzą: psycholog, pedagog, surdopedagog, logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta Integracji Sensorycznej i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
Do dyspozycji naszych podopiecznych są nowe, piękne gabinety wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce do terapii i rehabilitacji. Dbamy o kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i jego rodziny, a naszym priorytetem jest usprawnianie komunikacji oraz rozumienie i rozwój mowy.

Integracja Sensoryczna

 

 

Aktualności

Festiwal Rozwoju człowieka

2017-06-22 21:06:27
ania_ni

18

Świetlica

2019-09-06 17:45:14
ania_ni

8

Nowy Rok Szkolny 2019/2020

2019-09-06 17:14:09
ania_ni

8

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

2019-06-20 15:31:46
ania_ni

8

Bal gimnazjalny 2019

2019-06-16 20:23:13
ania_ni

8

Top