3. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Gimnazjum

Szkoła podstawowa Nr 17 jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z wadą słuchu, zdobywają wiedzę  i umiejętności z zastosowaniem form i metod pracy dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Dzieci młodsze (klasy I – III) realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych do danej grupy wiekowej. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.
Uczniowie klas starszych (IV – VIII) uczą się w pracowniach przedmiotowych.

Uczniom zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli surdopedagogów;
  • systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogaceniem słownictwa i poprawą artykulacji;
  • dostosowanie sposobu komunikacji do potrzeb dziecka;
  • oddziały klasowe liczące do 8 uczniów;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • opiekę logopedy, psychologa, pedagoga;
  • gimnastykę korekcyjną;
  • zajęcia Integracji Sensorycznej;
  • bezpłatny dojazd do szkoły i do domu;
  • możliwość nauki języka migowego;

Rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga.

Uczniowie szkoły podstawowej  mają możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań. Dodatkowym atutem szkoły są organizowane Zielone Szkoły i wycieczki dydaktyczne.

Aktualności

III Festiwal Form Artystycznych

2018-03-20 20:28:53
ania_ni

8

Zawody sportowe

2018-03-20 20:14:56
ania_ni

8

Warsztaty Integracyjne

2018-03-20 20:12:31
ania_ni

8

Kiermasz wielkanocny

2018-03-12 15:53:20
ania_ni

8