3. Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 jest placówką przeznaczoną dla uczniów z wadą słuchu, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta Olsztyn. Szkoła wchodzi w skład SOSW dla Dzieci Niesłyszących z siedzibą w Olsztynie przy ulicy M. Grzegorzewskiej 6. Nauczyciele surdopedagodzy realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wychodzących na jej podstawie. Ośrodek, przede wszystkim zapewnia uczniom:

usprawnianie zaburzonych funkcji słuchu i mowy;
warunki realizacji zadań szkolnych potrzebnych do rozwoju edukacyjnego ucznia;
rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej;
specjalistyczną opiekę i pomoc;
indywidualny proces edukacyjny.

Oddziały klasowe liczą 6 – 8 osób. Sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio i komputerowy. Uczniowie mają możliwość rozwoju oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań w ramach licznych kół i zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczą również w zajęciach nauki pływania na basenie miejskim. Dodatkowym atutem szkoły są organizowane turnusy rehabilitacyjne, Zielone Szkoły i wycieczki dydaktyczne.

Aktualności

Zielona Szkoła

2017-06-05 20:54:39
ania_ni

18

Zielona Szkoła w Warszawie

2016-06-08 21:31:51
ania_ni

18

Pierwsza pomoc

2017-12-12 16:46:37
ania_ni

8