2. Przedszkole Miejskie Nr 7 Specjalne

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci z wadą słuchu posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyjmujemy maluchy od trzeciego roku życia, ponieważ uważamy, że im szybciej obejmie się je wielospecjalistyczną opieką, tym większe mają one szanse na dalszy, lepszy rozwój.

Edukacja w naszym przedszkolu może być wydłużona do dziewiątego roku życia. Po zakończonym etapie przedszkolnym dziecko ma możliwość kontynuowania nauki w naszej w szkole podstawowej będącej częścią naszej placówki. Dzieci spoza  Olsztyna mają szanse zamieszkać w internacie Ośrodka, w którym czekają na nie przytulane pokoje.

W zależności od potrzeb tworzone są grupy przedszkolne, w których jest maksymalnie 8 dzieci. Przedszkolaki uczą się w przestronnych, dostosowanych do ich potrzeb salach. Nauczyciele przedszkola to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności  niezbędne do pracy z dziećmi z wadą słuchu oraz towarzyszącymi im sprzężeniami.

| | | Next → |
Top