6. XIV Liceum Ogólnokształcące

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobra podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.

Zapraszamy.

Aktualności

Struktura Ośrodka

2015-11-03 20:04:52
ania_ni

8

Historia Ośrodka

2015-11-03 20:02:31
ania_ni

8

Przegląd Teatralny w Szczecinie

2018-04-28 08:11:31
ania_ni

0

Kurs kwalifikacyjny – TAPICER

2017-03-28 17:17:06
ania_ni

0

Top