8. Internat

Uczniom mieszkającym poza Olsztynem Ośrodek zapewnia całodobową opiekę (internat). Część mieszkalna mieści się w budynku Ośrodka i połączona jest korytarzem z klasami szkolnymi. Zapewnione jest całodzienne wyżywienie w stołówce, która także mieści się w części mieszkalnej. Baza socjalna internatu to 2-3 osobowe sypialnie, świetlice, węzły sanitarne, pokój socjalny i jadalnia. Wychowawcy surdopedagodzy opiekują się 6-8 osobową grupą wychowanków, którym pomagają w nauce własnej, organizują zajęcia tematyczne, w czasie których rozwijają swoje zainteresowania. Organizują wycieczki, uroczystości, zawody sportowe, czy wyjścia do kina. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach pozalekcyjnych, które oferują istniejące przy Ośrodku szkoły. Do dyspozycji wychowanków jest sala bilardowa, mini siłownia, dla starszych i młodszych sala multimedialna z dostępem do internetu i x-boxem. Są to miejsca, w których młodzież bardzo chętnie przebywa. W internacie działają również sekcje, którymi opiekują się wychowawcy:

  1. Bilardowa
  2. Szachowa, gier planszowych i stolikowych
  3. Tenisa stołowego
  4. Klub Młodych Miłośników Filmu
  5. Pomysłowa nastolatka

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną sprawuje psycholog i pedagog. Wspierają oni proces edukacji i rehabilitacji słuchu i mowy wszystkich uczniów z wadą słuchu uczących się w Ośrodku 🙂

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Aktualności

Pierwsza pomoc

2017-12-12 16:46:37
ania_ni

8

Warsztaty teatralne

2017-11-28 18:23:33
ania_ni

8

Zabawa Andrzejkowa

2017-11-28 17:21:53
ania_ni

8

Warsztaty logopedyczne

2017-11-28 17:09:24
ania_ni

8

Konkurs czytelniczy „Calineczka”

2017-11-23 21:32:29
ania_ni

8