4. Gimnazjum nr 17

Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do Gimnazjum nr 17 Specjalnego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Jest to jedna ze szkół wchodzących w skład SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Nauczyciele surdopedagodzy w 6 – 8 osobowych klasach realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Mają do dyspozycji bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, porad i konsultacji organizowanych z inicjatywy uczniów, rodziców lub nauczycieli. Cele i zadania gimnazjum to przede wszystkim wszechstronny rozwój ucznia, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia. Rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniom mieszkającym poza Olsztynem Ośrodek zapewnia całodobową opiekę (Internat).

Aktualności

Pierwsza pomoc

2017-12-12 16:46:37
ania_ni

8

Warsztaty teatralne

2017-11-28 18:23:33
ania_ni

8

Warsztaty logopedyczne

2017-11-28 17:09:24
ania_ni

8

Konkurs czytelniczy „Calineczka”

2017-11-23 21:32:29
ania_ni

8

Turniej Układania Puzzli na Czas

2017-11-21 16:18:31
ania_ni

8