5. Szkoła Policealna Nr 1 Specjalna

TECHNIK ADMINISTRACJI

To zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.
Uczniowie kształcą się między innymi w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej
(z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego.

Aktualności

| | | Next → |