6. XIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobra podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.

Zapraszamy.

Aktualności

| | | Next → |