2. Nauczyciele i wychowawcy

Nazwisko imię Adres e-mail
Amielańczyk Joanna j.amielanczyk@oswnies.olsztyn.pl
Bartniczuk Małgorzata m.bartniczuk@oswnies.olsztyn.pl
Borzoł Aleksandra a.borzol@oswnies.olsztyn.pl
Brzezicka Barbara b.brzezicka@oswnies.olsztyn.pl
Buczyńska Dorota b.buczynska@oswnies.olsztyn.pl
Bujko Grzegorz g.bujko@oswnies.olsztyn.pl
Celler Małgorzata m.celler@oswnies.olsztyn.pl
Chojnacka Bożena b.chojnacka@oswnies.olsztyn.pl
Chwilczyńska-Mazgaj Marzena m.chwilczynska@oswnies.olsztyn.pl
Sawicka Milena m.sawicka@oswnies.olsztyn.pl
Dreger Monika m.dreger@oswnies.olsztyn.pl
Duszczak Marta m.duszczak@oswnies.olsztyn.pl
Gregor – Stocka Aneta a.gregor@oswnies.olsztyn.pl
Grzelczak Joanna j.grzelczak@oswnies.olsztyn.pl
Janus Anna a.janus@oswnies.olsztyn.pl
Jaśkiewicz Iwona i.jaskiewicz@oswnies.olsztyn.pl
Kandybowicz Zbigniew z.kandybowicz@oswnies.olsztyn.pl
Karpiniak-Matuszewska Sylwia s.karpiniak@oswnies.olsztyn.pl
h.klimek@oswnies.olsztyn.pl
Kotowicz Ewelina e.kotowicz@oswnies.olsztyn.pl
Krysztof Adriana a.krysztof@oswnies.olsztyn.pl
Loret Jolanta j.loret@oswnies.olsztyn.pl
Lubkiewicz Jolanta j.lubkiewicz@oswnies.olsztyn.pl
Maciukiewicz Danuta d.maciukiewicz@oswnies.olsztyn.pl
Maciejko Edyta e.maciejko@oswnies.olsztyn.pl
Maciejska Witosława Jadwiga w.j.maciejska@oswnies.olsztyn.pl
Marzewska Dorota d.marzewska@oswnies.olsztyn.pl
Miller Ewa e.miller@oswnies.olsztyn.pl
Mirczyńska Małgorzata m.mirczynska@oswnies.olsztyn.pl
Miszkowska Małgorzata m.miszkowska@oswnies.olsztyn.pl
Niedzielska Iwona i.niedzielska@oswnies.olsztyn.pl
Niklewska Danuta d.niklewska@oswnies.olsztyn.pl
Pająk Bożena b.pajak@oswnies.olsztyn.pl
Panasik Magdalena m.panasik@oswnies.olsztyn.pl
Punda Marta m.punda@oswnies.olsztyn.pl
Rafalski Eliasz Błażej e.b.rafalski@oswnies.olsztyn.pl
Rowińska Bożena b.rowinska@oswnies.olsztyn.pl
Rutkowska-Wojciechowska Teresa t.rutkowska-wojciechowska@oswnies.olsztyn.pl
Sarnacka Magdalena m.sarnacka@oswnies.olsztyn.pl
Skuratko Artur a.skuratko@oswnies.olsztyn.pl
Skuratko Krystyna k.skuratko@oswnies.olsztyn.pl
Solecka Iwona i.solecka@oswnies.olsztyn.pl
Sitek Małgorzata m.sitek@oswnies.olsztyn.pl
Szczyglińska Aleksandra a.szczyglinska@oswnies.olsztyn.pl
Szmitkowski Piotr p.szmitkowski@oswnies.olsztyn.pl
Szostak Aleksandra a.szostak@oswnies.olsztyn.pl
Wadowski Grzegorz g.wadowski@oswnies.olsztyn.pl
Wasilewska-Bedra Jolanta j.wasilewska-bedra@oswnies.olsztyn.pl
Wojciechowska Małgorzata m.wojciechowska@oswnies.olsztyn.pl
Aktualności

2019-10-09 08:27:49
ania_ni

8

SOSW

2019-09-12 20:03:33
ania_ni

8

Świetlica

2019-09-06 17:45:14
ania_ni

8

Wycieczka do Straży Pożarnej

2019-06-13 11:43:39
ania_ni

8

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

2019-05-08 21:41:31
ania_ni

8

Top