Dokumenty

Aneks nr 1 do Statutu Ośrodka

SPIS TREŚCI Statutu Ośrodka

STATUT SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

SPRAWOZDANIE SOSW DLA DZ. NIESŁYSZĄCYCH z realizacji zadań podjętych przez szkołę w celu zapobiegania zjawisku przemocy i agresji oraz poprawie stanu bezpieczeństwa w latach 2013-2016.

Zarządzenie – stawka żywieniowa – zarzadzenie-1-1 zarzadzenie-1-2