Rekrutacja

O przyjęcie do Szkół w Ośrodku uczniowie mogą ubiegać się przez cały rok.
W roku szkolnym 2019/2020 osoby z wadą słuchu zapraszamy do nauki w:
Przedszkolu Miejskim nr 7
Szkole Podstawowej nr 17
Liceum Ogólnokształcącym nr 14
Szkole Branżowej I Stopnia – kucharz, fotograf
Szkole Policealnej nr 1

Pobierz dokumenty:
Zasady_rekrutacji
Załącznik nr 2 o przetwarzaniu danych osobowych
Wniosek o wydanie skierowania
Podanie_Przedszkole
Podanie_SP
Podanie_LO
Podanie_Branżowa_Szkoła_I_st
Podanie Szkoła Policealna
Wniosek WWRD

Aktualności

| | | Next → |