Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. M. Grzegorzewskiej 6
10-048 Olsztyn
tel.: (89) 527-68-34
fax.: (89) 527-68-34 w.2
e-mail: oswnies@poczta.onet.pl

Kadra kierownicza:
Dyrektor Ośrodka:
mgr Jolanta Lubkiewicz
tel.: (89) 527-68-34 – kontakt poprzez sekretariat w.1

Wicedyrektor Ośrodka do spraw dydaktycznych:
mgr Ewa Miller
tel.: (89) 527-68-34 – wew. 3

Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania:
mgr Krystyna Skuratko
tel.: (89) 527-68-34 – wew. 4

Internat:
Pokój wychowawców:
- (89) 527-68-34 – wew. 0

Pracownicy administracji:
Kierownik gospodarczy – (89) 527-68-34 – wew. 5
Księgowość – (89) 527-68-34 – wew. 7
Intendent – (89) 527-68-34 – wew. 6
Kasa - (89) 527-68-34 - wew. 8

Psycholog/pedagog (89)527-68-34 - wew.9

Top