Zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Od kilku lat w naszym ośrodku odbywają się zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Od ubiegłego roku biorą w nich udział najmłodsze dzieci – przedszkolaki. Metoda ta w oparciu o zabawy wczesnodziecięce rodziców z dziećmi bazuje na naturalnej aktywności wynikającej ze wspomnianych zabaw ruchowych. Ruch Rozwijający przyczynia się do rozwoju świadomości ciała i przestrzeni, do budowania zaufania do siebie i innych, wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości. Poprzez wspólne doświadczenia ruchowe rozwija się poczucie własnej wartości jak również kształtują się pozytywne relacje z innymi osobami. Dzięki zabawom pobudzana jest także kreatywność w uczestnikach.
Zajęcia oparte na MRR odbywają się zazwyczaj grupowo i często mają formę pracy w parach. Dużą atrakcją są również zabawy z rekwizytem : kocami lub chustą. Ćwiczeniom rekreacyjno – ruchowym towarzyszy często śmiech, radość i spontaniczne działanie co sprzyja odprężeniu, relaksowi i otwartości na twórcze pomysły.

Aktualności

Projekty

2019-02-25 21:11:12
ania_ni

8

Bal karnawałowy

2019-02-21 20:44:18
ania_ni

8

Odwołany bal karnawałowy

2019-01-15 19:20:52
ania_ni

8

Wycieczka do Muzeum Warmii i Mazur

2019-01-08 21:22:39
ania_ni

8