Biblioteka w internacie

W internacie już działa Klub czytelnika. 12.01 pani wicedyrektor d/s opieki i wychowania dokonała uroczystego otwarcia klubu, a opiekunki klubu przedstawiły zasady korzystania oraz zaprosiły na rożnego rodzaju zajęcia, które będą w nim organizowane. Został także ogłoszony konkurs na najfajniejsza nazwę klubu. Jego rozstrzygnięcie nastąpi po feriach. Zapraszamy.

 

Aktualności

A po lekcjach, w internacie …

2017-06-20 09:08:14
ania_ni

10

KOMUNIKAT

2019-04-07 10:39:49
ania_ni

0

Wybory SUPERMANA

2018-10-29 09:31:54
ania_ni

0

Informacje

2017-10-19 19:40:23
ania_ni

0

Działania ekologiczne

2017-03-10 21:38:10
ania_ni

0