A po lekcjach, w internacie …

Od 27 marca do 13 czerwca Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu  „Pokonać Ciszę” realizowało zadanie publiczne „Sport to zdrowie” oraz  warsztaty rękodzielnicze „Pomysłowa nastolatka”, dofinansowane przez MZPiT w Olsztynie.

Zajęcia pozalekcyjne  promowały zdrowy styl życia, podnosiły sprawność fizyczną oraz rozwijały kreatywność i zdolności manualne.

 

Aktualności

Biblioteka w internacie

2017-01-17 12:12:22
ania_ni

10

KOMUNIKAT

2019-04-07 10:39:49
ania_ni

0

Wybory SUPERMANA

2018-10-29 09:31:54
ania_ni

0

Informacje

2017-10-19 19:40:23
ania_ni

0

Działania ekologiczne

2017-03-10 21:38:10
ania_ni

0